Augustinus-Literaturdatenbank

Aalders, W.J.  

Staat en zonde 

Zeitschrift  

Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. letterkunde, Nieuwe Reeks 4 (1941) 307-348  

 

Literaturdatenbank niederländischer Augustiner 

miseri, miseria; ciuis, ciuitas;